زنجیره تامین خطوط لوله نفت، گاز و آب

یکی از مهمترین فعالیت های شرکت آریس اوکسین تأمین لوله های فولادی جهت خطوط انتقال نفت و گاز متناسب با محیط های ترش و شیرین به صورت بدون درز و درزدار می باشد. این شرکت در راستای تأمین لوله از مرحله تأمین ورق تا لوله پوشش شده را در دستور کار خود قرار داده است و این فعالیت را در قالب چهارچوب های متفاوت جهت تأمین رضایت کارفرمایان گوناگون به انجام می رساند.