تولید پمپ های سر چاهی SRP

با توجه به افت مخازن نفت در مناطق نفت خیز مختلف بر اثر تولید طولانی وقدمت مخازن، جهت افزایش تولید از انواع مختلف روش ها استفاده میگردد. که یکی از کاربردی ترین روش ها استفاده از پمپ های میله ای مکشی (SRP) می باشد که نسبت به سایر پمپ های سرچاهی کاربردی تر و مقرون به صرفه تر می باشد و از نظرتعمیرات و خدمات نسبت به انواع روش های دیگرساده تر و بادوام تر است