08

خرداد

ملزومات پتروشیمی
وبلاگ پتروشیمی

صفحه اصلی

وبلاگ

ملزومات پتروشیمی

شرکت اریس اوکسین با توجه به حضور در صنایع نفت، گاز، حفاری و پتروشیمی به عنوان تامین کننده کالا و تجهیزات مورد نیاز این صنایع و همچنین شناخت از صنایع پتروشیمی و نیازمندی های خاص این صنعت، نسبت به بررسی منابع و سازندگان مختلف با هدف ارائه خدمات مناسب به صنایع پتروشیمی اقدام نموده که حاصل این بررسی دستیابی به طیف وسیعی از سازندگان معتبر بوده است.

ملزومات پتروشیمی