زنجیره تامین ملزومات پتروشیمی

زنجیره تامین ملزومات پتروشیمی

شرکت اُریس اوکسین با توجه به حضور مستمر و فعال در صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی به عنوان تامین کننده کالا ها و تجهیزات مورد نیاز این صنایع جزء تامین کنندگان مورد تایید وزارت نفت می باشد.

 

  • لوله های کاتالیست و منیفولد (قطعات خروجی) و - قطعات ریخته گری استاتیک (Reducer ، Grid) - قطعات ریخته گری سانتریفیوژ (لوله)
  • انواع کمپرسورها (هوا و گاز-رفت و برگشتی )
  • انواع مواد نسوز مورد استفاده در کوره های صنایع پتروشیمی
  • ابزار لوله
لوله های کاتالیست و منیفولد (قطعات خروجی) و - قطعات ریخته گری استاتیک (Reducer ، Grid) - قطعات ریخته گری سانتریفیوژ (لوله)
لوله های کاتالیست و منیفولد (قطعات خروجی) و - قطعات ریخته گری استاتیک (Reducer ، Grid) - قطعات ریخته گری سانتریفیوژ (لوله)
انواع مواد نسوز مورد استفاده در کوره های صنایع پتروشیمی
انواع مواد نسوز مورد استفاده در کوره های صنایع پتروشیمی
انواع کمپرسورها (هوا و گاز-رفت و برگشتی و اسکرو)
انواع کمپرسورها (هوا و گاز-رفت و برگشتی و اسکرو)
ابزار لوله
ابزار لوله