رویدادها

واحد های پیش ساخته فرآورش و نمک زدایی نفت
10:45 - 1401/07/16
یونیت های فرآورش و نمک زدایی
واحد های پیش ساخته فرآورش و نمک زدایی نفت

در حال حاظر این شرکت پروژه افزایش ظرفیت 20 هزار بشکه ای نمک زدایی مارون 5 مناطق نفتخیز جنوب با استفاده از تکنولوژی نوین نمک زدایی را در دست اجرا دارد که ماحل نصب و راه اندازی آن به اتمام رسیده است. ...

ادامه متن

مصاحبه مهندس ارسلان احمدی در کتاب جامع خطوط لوله انتقال نفت گوره به جاسک
11:53 - 1400/08/10
پروژه گوره به جاسک
مصاحبه مهندس ارسلان احمدی در کتاب جامع خطوط لوله انتقال نفت گوره به جاسک

نقش اریـس اوکسین در پــروژه ملی خط لولــه انتقــال نفت گــوره به جاســک ... ... ... ... ... ... ... ... ...

ادامه متن